Zelingrad - pogled u budućnost

Datum objave: 07.08.2020.

ZELINGRAD - POGLED U BUDUĆNOST

Smještaj i izgled srednjovjekovnog Zelingrada

Stari grad Zelingrad spada u najvažnije svjetovne spomenike na području Svetog Ivana Zeline i zaštićeni je spomenik kulture. Nije poznato kada je Zelingrad sagrađen, ali je prihvaćeno mišljenje da je sagrađen nakon provale Tatara, odnosno iza 1242., a svakako prije 1295. kada se prvi put spominje u jednoj ispravi. U toj ispravi spominje se knez Pavao Ćurkan, kaštelan grada Zeline. Zelingrad se nalazi na istočnim obroncima Medvednice 5 km sjeveroistočno od grada Sveti Ivan Zelina. Smješten je u šumu obrastao obronak koji je nešto niži (326 m n. v.) od okolnih: sjevernog Hrastovca (467 m n. v. ) i zapadnog Pričela ( 488 m n.v. ).

Na Zelingradu se od sredine 20-og stoljeća provode povremene konzervacije zidova a od 2001. i sustavna arheološka istraživanja.

Kroz povijest Zelingrad je nekoliko puta mijenjao izgled, a od 1640. se spominje kao ruševina. Sredinom 19. stoljeća u Danici Ilirskoj je objavljen tekst Stjepana Mlinarića u kojem on navodi da je sa Zelingrada odvezeno ''preko 1000 vozova kamena za izgradnju kuća u obližnjem naselju''. I uz višestoljetno propadanje i odvoz kamena¸ zidovi Zelingrada su sačuvani do vrlo visokog stupnja.  Južno, istočno i zapadno su strme padine brijega, a sjeverno je kanal između kompleksa grada i povišenog platoa. S istočne strane u prošlom stoljeću izgrađen je put prema 2 km udaljenoj Kladeščici, a s tog puta se skreće na prilaz kojim se sa sjevera ulazi u kompleks grada. Tipološki on spada u veliku skupinu naših utvrđenih gradova bez naglašene branič-kule.

Kompleks gradskih elemenata opasan je obrambenim zidom iz kojega na sjeveroistoku izlazi jedna okrugla obrambena polukula, na koju se naslanja na sjeveru ulazna polukula. Na zapadnoj strani kompleksa nalazi se čvrsta poligonalna zgrada – palas. Na nju se naslanja južni obrambeni zid sa pomoćnom zgradom u kojoj se nalazi drugi ulaz u kompleks grada, te trećom polukulom na jugozapadu 

Unutrašnjost palasa je podijeljena u dva dijela: stambeni dio koji se sastojao od dvije prostorije (u visini tri kata)  i dio koji je prostor unutarnjeg dvorišta.

U južnom dijelu vanjskog dvorišta nalazi se temelj zgrade u kojoj se nalazio drugi ulaz u kompleks grada.

Korištenje EU fondova za obnovu Zelingrada

Opći podaci o projektu

Naziv projekta: Obnova srednjovjekovnog Zelingrada

Naziv prijavitelja: Muzej Sveti Ivan Zelina

Ukupna vrijednost projekta: 2.229.810,72 kn

EU sufinanciranje: 1.795.879,82 kn

Razdoblje provedbe: 01.10.2014. – 31. 10. 2018.

Muzej Sveti Ivan Zelina je nekoliko puta pokušao prijaviti razne projekte na natječaje EU fondova, ali svi pokušaji su završili neuspješno. Tek je projekt o obnovi srednjovjekovnog Zelingrada s uspjehom prijavljen na Europski strukturni i investicijski fond – Operativni program Konkurentnost i kohezija. Za fazu A (projektiranje) Muzej je s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova zaključio ugovor na iznos od 2.200.000,00 kunu, s time da bespovratna potpora iznosi gotovo 1.800.000,00 kuna. Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Zelingrada, arheološka istraživanja, izradu potrebnih studija te izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste.

Ovim projektom, Zelingrad se planira obnoviti u skladu s pravilima konzervatorske struke u potpunosti, kako bi bio funkcionalan za niz sadržaja, a grad dobiva i tzv. podgrađe

Unutar projekta napravljeno je sveukupno 7 zasebnih projekata i potrošeno je po projektu:

  1. dodatna arheološka istraživanja 300.000 kn;
  2. izrada projektne dokumentacije (arhitektura) 1.044.000 kn;
  3. geodetski elaborati 15.000 kn;
  4. konzervatorske studije 18.000 kn;
  5. fotogrametrijska snimanja i vizualizacija postojećeg stanja 87.000 kn;
  6. studije izvodivosti i konzultantske usluge 240.000 kn
  7. izrada projektne dokumentacije za prometnicu do Zelingrada 240.000 kn

To sve iznosi oko 1.950.000 kn a nepotrošeno je oko 250.000 kn.

Sada se čeka otvaranje novih natječaja za izgradnju na koje smo se mi obvezni prijaviti u roku od 5 godina.

Projektna dokumentacija za izgradnju Zelingrada i projekt prometnice do Zelingrada

Projekt obnove srednjovjekovnog Zelingrada obuhvaća obnovu cijelog grada Zelingrada. Grad se sastoji od tri cjeline: palas, vanjsko dvorište i podgrađe. Palas ima dva dijela (stambeni dio i dvorište) koji će se natkriti te će se rekonstruirati zidovi do visine poznatih gabarita. Stambeni dio palasa sastoji se od nadsvođenog prizemlja, dva kata i potkrovlja. Unutar stambenog dijela će se nalaziti izložbeni muzejski prostor sa stalnim postavom i dio za povremene izložbe te u potkrovlju manja dvorana za manje koncerte i predavanja. Sadašnje malo dvorište će također biti natkriveno te će se u njemu održavati predstave, koncerti i razna okupljanja.

Vanjsko dvorište, sadržavat će prostor za viteške i streličarske turnire, koncerte, sajmove i ostala događanja na otvorenome te manji sanitarni čvor. U velikoj ulaznoj kuli će također biti izložbeni prostor, dok će se u manjoj kuli nalaziti uredi. Mala, južna kula, će se pretvoriti u vidikovac prema podgrađu.

Grad dobiva i tzv. podgrađe s više sadržaja, odnosno slikovito srednjovjekovno selo s ponudom prilagođenom većem broju turista (manji restoran, multimedijalna dvorana te prostor za radionice i sanitarni čvor)

 Projekt prometnice prema Zelingradu

Prometnica prema Zelingradu sadržavat će dva kolna traka te pješačku stazu s klupama za odmor i rasvjetom duž prometnice koja ide od naselja Biškupec do Zelingrada. U donjem dijelu uz veliku reku nalazit će se parkiralište od kojeg će posjetitelji pješice dolaziti do grada. Cilj izgradnje prometnice je bolja dostupnost Zelingrada ali i poticanje posjetitelja na šetnju jer će se uz prometnicu urediti i okoliš.

Održivost projekta nakon obnove Zelingrada

Integrirani projekt obnove Zelingrada koncipiran je na način da predviđeni rezultati budu dugoročno održivi a isto će biti zajamčeno kroz sinergijsko djelovanje partnera u projektu. Integrirani projekt obnove Zelingrada osigurat će otvaranje novih radnih mjesta, pozitivno utjecati na povećanje prihoda od turizma lokalne zajednice u cjelini, otvoriti nove mogućnosti privatnom sektoru (malom poduzetništvu i obrtništvu) kroz pružanje usluga ugostiteljskog i edukativnog sadržaja predviđenih u srednjovjekovnom selu, podgrađu, i u konačnici pozitivno utjecati na promoviranje kulturne baštine i prepoznatljivosti brenda grada.

Muzej upravlja Zelingradom već 20 godina te ima iskustva u organizaciji raznih događanja na njemu (Božićni domjenak na Zelingradu, Srednjevjekovni igrokazi i muzički koncerti, Streličarski turniri, Viteški turniri, Srednjevjekovne gozbe). Ta je događanja Muzej organizirao u suradnji s Turističkom zajednicom Grada, udrugom Vitezovi zelingradski, Planinarskim društvom ''Zelina'', Pučkim otvorenim učilištem, Hrvatskim pjevačkim društvom ''Zelina'', konjičkim klubom ''Zelingrad'' i s kojima ćemo i dalje nastaviti suradnju na obogaćivanju ponude na Zelingradu.

Sadržaji koji će se odvijati nakon obnove Zelingrada

Muzejski sadržaji:

Stručno vođenje grupa kroz stalni postav, postavljanje povremenih izložbi, organiziranje radionica starih obrta.

Turističke manifestacije:

- Pozdrav proljeću

- Jesenski festival

- Martinje na Zelingradu

- Dani srednjevjekovnog glumišta

- Božićni domjenak

Programi za organizirane skupine:

- Srednjevjekovne gozbe

- Team-building programi

- Streličarski turniri

- Viteški – mačevalački turniri

- Kulinarske radionice

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »