Pregled arheoloških i konzervatorskih djelatnosti na Zelingradu od 1954. godine

Arheološka i konzervatorska istraživanja

Datum objave: 28.06.2017.

Arheološki i konzervatorski radovi na srednjovjekovnom Zelingradu prisutni su u različitim fazama i različitog intenziteta od 1950ih godina, pa sve do današnjih dana. Zbog relativno nedostupnog terena i višestoljetne napuštenosti samog grada arheološka i konzervatorska djelatnost donekle je komplicirana za obavljati. Usprkos tome kroz godine rada učinjen je „lavovski posao“, jer ukoliko bi se zaputili danas ili možda sutra na obronke Zelinske gore i posjetili ovaj biser zelinskog kraja te usporedili sa stanjem koje je bilo zatečeno u ne teko davnoj prošlosti, veoma bi se i to ugodno iznenadili. Današnje stanje srednjovjekovni Zelingrad može zahvaliti nizu stručnjaka iz područja srednjovjekovne arhitekture, burgologije i općenito srednjovjekovne povijesti, ali i velikom broju entuzijasta i zaljubljenika ne samo u srednjovjekovlje već i u baštinske spomenike te zelinski kraj uopće.

Arheološki i konzervatorski radovi od 1954.-1981. godine

1954. god. – započinju sustavna istraživanja i vrši se prvo arhitektonsko i geodetsko snimanje grada. Na taj način su se fiksirale određene točke koje nam i danas služe kao polazište za utvrđivanje situacije kakva je bila prije početka istražnih i konzervatorskih radova.

1956. god. – istraživana je jugozapadna polukula i istočni dio grada s dijelovima sjeverne polukule.

1958. god. – prvi put su izvršeni konzervatorski radovi na nekom dijelu grada. Izvedeni su zaštitni radovi na zazidavanju sjeveroistočnog ziđa grada (palasa).

1961. god. – nastavljeno je zazidavanje zapadnog zida (njegov jugozapadni dio) te djelomično na jugozapadnoj polukuli. Te se godine radilo i na raščišćavanju unutarnjeg dvorišta grada. Tom prilikom je pronađena veća količina arheološkog materijala.

1962. god. – te je godine prilikom raščišćavanja u dvorištu pronađena «rupa kao bunar» obzidana klesanim kamenom, ovalnog oblika 180x150 cm a tada je očišćena do dubine od 1 m. Na zapadnom zidu kod «rupe» pojavila se bolta. U neposrednoj blizini «rupe» pronađena je veća količina ulomaka keramike i čavala te jedan novčić.

Između godina 1963. pa do 1975. godine nije bilo aktivnih arheoloških i konzervatorskih radova na Zelingradu, Usprkos tome čistilo se raslinje na i oko grada.

1974. god. – Restauratorski zavod Hrvatske izradio je program zaštite i revitalizacije grada, tada su izrađene i nove fotogrametrijske snimke grada koje i danas koristimo.

1976. god. – ponovno se krenulo u zaštitne radove na zidovima, tada se obnavljao vanjski plašt ulazne polukule i to samo najugroženiji dijelovi.

1980. god. – te se godine na gradu provode opsežni radovi na konzervaciji zidova, radilo se na istočnom zidu palasa na koji je postavljena armirano betonska kapa – serklaž.

1981. god. – Restauratorski zavod Hrvatske izradio je elaborat o građevinskim radovima na Zelingradu u1980. godini, što je bio i zadnji opsežniji i stručniji prikaz istražnih i konzervatorskih radova na Zelingradu.

Arheološki i konzervatorski radovi 2001. godine

Nakon više od dva desetljeća kako se na Zelingradu nisu vršila arheološka istraživanja i konzervatorski radovi, 2001. godine krenuli smo u sustavno arheološko istraživanje koje je bilo početak daljnjih istraživanja s obzirom na bogatstvo povijesnih i arheoloških nalaza. Istraživanje je trajalo desetak dana, a istraživali smo unutarnje dvorište i padinu u južnom dijelu vanjskog dvorišta. Istraživanje središnjeg prostora grada provedeno je u sjeverozapadnom dijelu unutarnjeg dvorišta i u istočnoj sobi. Nakon skidanja sloja šute uz južni zid sobe, prvo su se ukazale stepenice. Usporedo s pronalaskom stepeništa pronađena je i "rupa" za koju smo utvrdili da se najvjerojatnije radi o cisterni za vodu. Pažljivim vađenjem zemlje iz cisterne te detaljnim pregledom zemlje u tačkama pronašli smo veliku količinu arheološkog materijala, pretežno keramike i čavala ali i vrlo vrijedan nalaz brončanog vrča. Nakon završetka radova u cisterni pokušali smo utvrditi ulaz, odnosno stepenište u istočnoj sobi, međutim nakon skidanja sloja šute pronađen je samo prag na ulazu u prostoriju.

Arheološki i konzervatorski radovi 2002. godine

Istraživanja su počela čišćenjem terena od raslinja i drveća izraslog na zidinama grada, tom prilikom smo pokušali utvrditi stari ulaz u kompleks grada. Nakon skidanja sloja zemlje u visini od 0,5 m došli smo do ulaza u polukulu  i pronašli razrušeni zid u visini od 1 m. Iskopom urušenog materijala s vanjske strane polukule (iz vanjskog dvorišta) pronašli smo potporni ugaoni zid od ulaza u polukulu. Proširujući sondu prema istoku pratili smo smjer ugaonog zida ali je na tom dijelu zid jako oštećen tako da nismo pronašli spoj sa zidom koji se protezao od sjevera prema jugu i koji je zatvarao vanjsko dvorište. Uz radove u polukulama dio ekipe je otkopavao zemlju uz zid koji povezuje sjevernu polukulu i palas. Položaj tog zida do sada nije bio poznat tako da se njegovim istraživanjem dobila cjelina.Konzervatorsko radovi koji su započeti ove godine, prvi su takvi radovi nakon 1981. godine. Te je godine zadnji put pod vodstvom stručnjaka iz Restauratorskog zavoda izvršeno konzerviranje nekog dijela grada. Tom prilikom je izvršena obnova istočnog i južnog zida palasa na koji je tada postavljena armirano betonska kapa – serklaž, te je izvršena rekonstrukcija ugaonih klesanaca.

Arheološki i konzervatorski radovi 2003. godine

Ovogodišnja istraživanja započela su krajem ožujka čišćenjem raslinja i drveća na padinama podno grada, tako da bi se dobila veća preglednost okolice grada.Otvaranjem sonde uz južni zid palasa skinuli smo oko 1 m urušenog materijala, ali i materijala i zemlje koja je tu dovezena prilikom konzervatorskih radova 1980. godine. Pošto nam nije bilo u cilju u potpunosti istražiti taj dio grada, ove smo godine samo napravili plato za postavljanje skele. Od materijala koji je pronađen uz južni zid ističu se dva komada srebrnog novca. Uz novac pronađena je i veća količina keramike, te jedan vrh samostrela i nešto čavala. Pošto nam je cilj bio u potpunosti istražiti istočnu polukulu prvo smo počeli s čišćenjem istočne padine brijega oko polukule. Na zidu polukule nalazi se velika rupa nastala vađenjem kamena u prošlosti.Ove se godine provelo konzerviranje i obnova južnog zida palasa. Taj zid već je bio djelomično obnavljan 1980. godine, ali izrazito loše. Zid je bio obnavljan u svom istočnom dijelu u promjeru oko 4x2 metra s unutrašnje i vanjske strane, a na vrh je bio postavljen armirano betonski serklaž.

Arheološki i konzervatorski radovi 2004. godine

Ovogodišnja istraživanja su provedena u vanjskom dvorištu. Sonde koje smo otvorili ove godine nastavak su istraživanja iz 2003. godine. Ove godine cilj nam je bio utvrditi položaj istočnog obrambenog zida i prilazne rampe prema palasu. Kopajući u predjelu istočnog obrambenog zida, utvrdili smo njegov položaj ali ne i njegovu stvarnu visinu. I u zapadnom dijelu vanjskog dvorišta smo pronašli zid. Taj zid je također samo djelomično sačuvan. Primarno arhitektonsko i geodetsko snimanje napravljeno je 1954. godine i od onda nije bilo geodetskih snimanja Zelingrada. Stoga smo ove godine napravili novo geodetsko snimanje cijelog Zelingrada sa svim prilaznim putovima.

Arheološki i konzervatorski radovi 2005. godine

Ove godine nastavili sa istraživanjima u dvorištu da bi se točno moglo utvrditi da li rampa ili stepenice postoje. Očišćen je dio dvorišta od ulazne polukule prema istoku odnosno do istočne padine grada. U tom dijelu utvrđeno je postojanje istočnog obrambenog zida. Na južnoj strani dvorišta nalazi se pomoćna zgrada u kojoj je prema našim pretpostavkama bila smještena vojna posada. Kako smo ove godine u našim istraživanjima vanjskog dvorišta očistili veliku količinu kamena koju smo morali smjestiti u blizini grada zbog daljnjih konzervatorskih radova u kojima se koristi pronađeni kamen tako smo odlučili taj kamen uskladištiti u toj južnoj zgradi. Za to je bilo potrebno očistiti zapadni dio pomoćne zgrade da bi se napravilo dovoljno mjesta za iskopani kamen. Na naše veliko iznenađenje u tom dijelu zgrade pronašli smo još jedna vrata.

Arheološki i konzervatorski radovi 2006. godine

Ove godine su u planu bili konzervatorski radovi na uglu sjevernog zida palasa, tako da su se na tom dijelu morala izvršiti arheološka istraživanja da bi se utvrdilo stanje sjevernog zida palasa. U vanjskom dvorištu, na spoju sjevernog zida palasa i sjevernog zida koji spaja palas sa sjevernom polukulom, utvrđen je ugao od pravilno klesanog kamena. Od nalaza, pronađena je manja količina ulomaka keramike, te staklo (dijelovi čaša, prozora i sl.). Istraživanja vanjskog dvorišta nastavak su istraživanja iz 2005. godine. Od nalaza pronađena je manja količina keramike i metala. Ove godine je izvedeno djelomično zidanje vanjskog plašta s istočne i sjeverne strane zida palasa.

Arheološki i konzervatorski radovi 2007. godine

Arheološka istraživanja 2007. godine provedena su na južnoj i zapadnoj padini grada. Na južnoj padini, na platou uz sami palas pronađena su vrata koja su bila ulaz u hodnik koji je bio komunikacija s južnom obrambenom polukulom. U južnoj obrambenoj polukuli pronađeni su ostaci zidova koji su najvjerojatnije iz ranije faze gradnje grada. Na zapadnoj padini pronađen je dio zida koji se spušta od sjeverozapadnog ugla palasa niz zapadnu padinu. Od materijala pronađena je manja količina keramike, čavala i stakla. Na južnoj padini grada u iskopu pronađena je glinena pločica s figurativnim reljefnim ukrasom na kojoj se vidi ljudski lik u haljini (tunici?) koji u ruci drži koplje (mač ili štap?).

Konzervatorskim radovima 2007. g. nastavljeno je zidanje sjevernog plašta palasa do zapadnog ugla i obnova ugaonih klesanaca do visine na kojoj su sačuvani originalni dijelovi zida.

Arheološki i konzervatorski radovi 2008. godine.

Istraživanja su provedena na južnoj i zapadnoj padini grada. Prije istraživanja morali smo ukloniti panjeve bukvi koji su ležali na samom potpornom zidu na južnoj strani. Na južnoj strani dvorišta nalazi se pomoćna zgrada u kojoj je prema našim pretpostavkama bila smještena vojna posada. Ove godine nastavljena su istraživanja prema zapadu, uz potporni zid hodnika koji se nalazi na višoj razini i koji je vodio prema južnoj polukuli. U razini južne polukule pronađen je zid koji je zatvarao najvjerojatnije prilazni hodnik do tih vrata. Od materijala je pronađena manja količina keramike, nešto malo stakla i metala. Na zapadnoj padini otvorena je manja sonda  uz južnu polukulu, odnosno uz prozor koji gleda prema sjeveru i koji je branio prilaz sa zapadne strane. Uz taj prozor stijena se penje dosta visoko tako da dubina iskopa ne prelazi 1 metar. Na tom dijelu nije bilo nalaza.

Arheološki i konzervatorski radovi 2009. godine

Konzervatorskim radovima 2009. g. započeta je obnova potpornog zida na južnoj padini grada i to od zapadne polukule prema istoku, odnosno prema malim vratima. Konzerviran je spoj potpornog zida i zapadne polukule, te zid koji se spušta prema jugu i zatvara hodnik do malih vrata.  Zid je obnovljen u dužini od 5 m. U 2009. godini nije bilo arheoloških istraživanja na Zelingradu.

Arheološki i konzervatorski radovi 2010. godine

Istraživanja su provedena na južnoj padini grada i na spoju južne i istočne strane. Dio potpornog zida je 2009. godine konzerviran i obnovljen tako da smo mogli provesti daljnja arheološka istraživanja. U razini južne polukule pronađen je zid koji je zatvarao prilazni hodnik. Od materijala je pronađena manja količina keramike, nešto malo stakla i metala, a posebno se ističe jedna strelica na trn i jedan vrh samostrela. Nastavljeno je s konzervatorskim radovima na južnom potpornom zidu  u dijelu gdje se zid spaja s malim vratima. Obnovljen je i bio ugla južnog potpornog zida sa istočnim uključujući i kontrafor, također je postavljena drenaža uza zid na gornjoj razini. Uz zid je iskopan jarak u koji je umetnuta drenažna cijev te su postavljene plastične vodovodne cijevi kojima nakupljena voda odlazi niz zid.

Arheološki i konzervatorski radovi 2011. i 2012.  godine

Ove godine se nisu provodila arheološka istraživanja već su se vršili zemljani radovi kao priprema terena za konzervatorske radove. Radovi su se odnosili na raskrčivanje raslinja i obrušene kamene građe sa zemljom, te na vađenja kamena, čišćenje, sortiranje i prijenosa na deponij. Radovi su se odvijali u stambenim prostorijama palasa na površini od 40 m². Tom prilikom su na sjevernom zidu pronađeni ostaci žbuke a u istočnom zidu pronađen otvor u razini poda. U 2012. godini nije bilo radova na Zelingradu.

Arheološki i konzervatorski radovi 2013. godine

U 2013. godini su završena arheološka istraživanja u stambenim prostorijama palasa. To prilikom je utvrđeno da se u cijeloj istočnoj prostoriji nalazio pod, dok u zapadnoj prostoriji nisu pronađeni ostaci poda. Funkcija otvora pronađenog 2011. godine je još uvijek nejasna s obzirom da je otvor s vanjske strane zazidan. Da bi se utvrdila njegova namjena bit će potrebno izvršiti arheološka istraživanja s vanjske strane palasa. Konzervatorskim radovima završena je obnova južnog potpornog zida i malih ulaznih vrata. Mala ulazna vrata na južnoj padini pronađena su 2008. godine te je ove završena njihova rekonstrukcija. Postavljena je kamena greda koja se nalazila iznad vrata te kameni dovratnici, a prezidan je i konzerviran poprečni zid u kojem su se nalazila vrata. Također je završena obnova spoja južnog i istočnog potpornog zida u koji se ugradilo veće kamenje da se dobije izgled što sličniji starom dijelu istočnog zida.

Arheološki i konzervatorski radovi 2014. godine

Ove godine otvorena je sonda s vanjske strane zida s namjerom utvrđivanja postojanja vrata. Nakon uklanjanja sloja humusa s gornjeg platoa, a u razini otvora koji se pojavio s unutarnje strane zida, došli smo do stijene što nam potvrđuje da je otvor s unutrašnje strane samo oštećenje zida ne prolaz.Nakon završetka istraživanja na gornjem platou, od kamenja je očišćena ulazna polukula za potrebe izrade dokumentacije te je obnovljena dotrajala ulazna drvena konstrukcija.

Arheološki i konzervatorski radovi 2015. godine

Početkom 2015. godine iz arhiva Konzervatorskog odjela dobili smo foto-dokumentaciju Zelingrada koja je snimljena između 1923. i 1958. g. Prema toj dokumentaciji u kuli je vidljiv dio koji je izgledao kao temelj zida ''tunela''. Tako smo ove godine od urušenog kamenja očistili polukulu te je tom prilikom pronađen potporni zid koji je podržavao ''tunel'' kroz koji se ulazilo u grad. Ovogodišnja istraživanja smo započeli kod vrata koja su pronađena 2015. godine s namjerom da se vrata do kraja definiraju. Tijekom istraživanja pronađen je prag vrata te kružni otvor za uteg. Nakon toga smo istraživali teren oko južne polukule pa prema zapadnoj strani. Od nalaza je pronađena manja količina keramike i metala (čavli, okov vrata, dio noža).

Arheološki i konzervatorski radovi 2016.

Arheološka istraživanja smo započeli kod vrata koja su pronađena 2015. godine s namjerom da se vrata do kraja definiraju. Tijekom istraživanja pronađen je prag vrata te kružni otvor za uteg. Otvor je oko 30 cm promjera i sačuvan je do dubine od 70 cm. U otvoru nije bilo utega. Također je otvoren dio potpornog zida od vrata prema istoku i zapadu gdje je definiran vanjski plašt te je utvrđena debljina zida od 1 metra. Ispred vrata je sloj tvrde zemlje i nema jarka (''vučje jame'') što govori da je uteg podizao rešetku na vratima a ne pokretni most.

Nakon toga smo istraživali teren oko južne polukule pa prema zapadnoj strani. Kako je tamo do sada bio puteljak kojim se išlo oko grada nismo očekivali da će se pronaći neki značajniji dijelovi arhitekture, međutim pronađen je potporni zid te jedan kontrafor. Kako se nastavilo istraživanje zapadnom stranom uvidjeli smo da je situacija nejasna jer smo prije smatrali da je tom stranom išao puteljak kojim se prilazilo gradu. Međutim sadašnja istraživanja su pokazala da su do grada vjerojatno vodile stepenice ili serpentine od prilazne ceste do južne polukule.

Od nalaza je pronađena manja količina keramike i metala (čavli, okov vrata, dio noža).

Arheološki i konzervatorski radovi 2017.

Ovogodišnja istraživanja na zapadnoj strani grada su nastavak istraživanja koja su započeta 2016. godine. Na zapadnoj strani grada istraživana je gornja razina uz palas. U sjevernom dijelu platoa pronađeni su temelji građevine moguće starije od zadnje faze palasa. U vanjskom dvorištu istraživanja su vršena uz potporni zid. Na tom dijelu pronađeni su ostaci građevine za koju još uvijek ne možemo utvrditi namjenu.

Pronađena je veća količina arheološkog materijala od novca, žetona, kalupa za lijevanje puščanih zrna, ulomci kaljevih peći, keramika, čavli i dr.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »